Thông báo cổ đông
Thông báo về việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ năm 2021
Nghị quyết của HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
Điều lệ công ty sửa đổi năm 2020
Nghị quyết về việc niêm yết bổ sung 518.543 cổ phiếu trên sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
 Báo cáo kết quả phát hành tăng vốn CP
CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
Tên cá nhân thực hiện giao dịch:Lê Văn Kim. Quốc tịch: Việt Nam. Mã chứng khoán: ARM. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 60.006 CP (tỷ lệ 2,31%) 

Đối tác

Thư viện ảnh

TRỤ SỞ CHÍNH

 
 
414 Nguyễn Văn Cừ, Quận Long Biên, Hà Nội, Việt Nam
 
Tel:(84-4) 38770266 / 38271939
Fax:(84-4) 38271925 / 38732439
Email:contact@airimex.vn
 
 
414 Nguyen Van Cu street, Long Bien District, Hanoi, Viet Nam
 
Tel:(84-4) 38770266 / 38271939 
Fax:(84-4) 38271925 / 38732439
Email:contact@airimex.vn

CHI NHÁNH AIRIMEX

Toà nhà Vietnam Airlines tại phía Nam, 49 đường Trường Sơn, quận Tân Bình, TP.HCM, Việt Nam

Tel:(84.8) 38488773
Fax:(84.8) 38488772
Email:t.trungdung@airimex.vn

airimexhcm@hcm.fpt.vn

Vietnam Airlines building in the South, 49 Truong Son Street, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
 
Tel:(84-8) 38488773
Fax:(84-8) 38488772
Email: t.trungdung@airimex.vn 
 airimexhcm@hcm.fpt.vn

PHÒNG VÉ MÁY BAY

Số 414 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP. Hà Nội, Việt Nam
 
Tel:(84-4) 37320995/37324155/37320996
Fax:(84-4) 37320997
Email:

airbookofc@hn.vnn.vn

n.thuhoai@airimex.vn

No 414 Nguyen Van Cu, Bo De Ward, Long Bien District, Hanoi, Vietnam
 
Tel:(84-4) 37320995/37324155/37320996
Fax:(84-4) 37320997
Email:

airbookofc@hn.vnn.vn

n.thuhoai@airimex.vn