Thông báo cổ đông
Biên bản tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Thông báo danh sách ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026
Nghị quyết về việc thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ
Thông báo thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ 2021 (lần 2)
Nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi thời gian ĐHCĐ năm 2021 (lần 2)
Tài liệu họp ĐHCĐ 2021 sửa đổi bổ sung
Thông báo thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ 2021
Nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi thời gian ĐHCĐ 2021 
Hội đồng Quản trị Công ty CP xuất nhập khẩu Hàng không trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, thông tin cụ thể như sau :  
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 9

Đối tác

Thư viện ảnh

TRỤ SỞ CHÍNH

 
 
414 Nguyễn Văn Cừ, Quận Long Biên, Hà Nội, Việt Nam
 
Tel:(84-4) 38770266 / 38271939
Fax:(84-4) 38271925 / 38732439
Email:contact@airimex.vn
 
 
414 Nguyen Van Cu street, Long Bien District, Hanoi, Viet Nam
 
Tel:(84-4) 38770266 / 38271939 
Fax:(84-4) 38271925 / 38732439
Email:contact@airimex.vn

CHI NHÁNH AIRIMEX

Toà nhà Vietnam Airlines tại phía Nam, 49 đường Trường Sơn, quận Tân Bình, TP.HCM, Việt Nam

Tel:(84.8) 38488773
Fax:(84.8) 38488772
Email:t.trungdung@airimex.vn

airimexhcm@hcm.fpt.vn

Vietnam Airlines building in the South, 49 Truong Son Street, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
 
Tel:(84-8) 38488773
Fax:(84-8) 38488772
Email: t.trungdung@airimex.vn 
 airimexhcm@hcm.fpt.vn

PHÒNG VÉ MÁY BAY

Số 414 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP. Hà Nội, Việt Nam
 
Tel:(84-4) 37320995/37324155/37320996
Fax:(84-4) 37320997
Email:

airbookofc@hn.vnn.vn

n.thuhoai@airimex.vn

No 414 Nguyen Van Cu, Bo De Ward, Long Bien District, Hanoi, Vietnam
 
Tel:(84-4) 37320995/37324155/37320996
Fax:(84-4) 37320997
Email:

airbookofc@hn.vnn.vn

n.thuhoai@airimex.vn